Nowości
Armia Chanatu Krymskiego : strategia, organizacja kampanii, życie codzienne i stosunki z sąsiadami (XV-XVIII w.)
Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Informacja sygnalna : katalog obszarów działań antydezinformacyjnych
Berdo
Wybrane operacje sił i służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii