Nowości
Materiały wybuchowe w środowisku
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)
Postrach
Instrukcja bojowego wykorzystania oprogramowania PROMIEŃ : DTU-3.8.1.5.2
Doskonałe pulic relations : teorie, kontrowersje, debaty