Nowości
Współczesny wywiad HUMINT : mało mówić, dużo słuchać, widzieć wszystko
Fizjologia dla ratowników medycznych
Program kursu doskonalącego : kurs rozwijania kompetencji przywódczych w dowodzeniu : 8250058
Handel ludźmi
Ciężkie kołowe zmilitaryzowane żurawie przeładunkowe oraz ewakuacji i ratownictwa technicznego