New items
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2
Tak zwany Interpol : studium uwarunkowań skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu w ramach globalnej współpracy policyjnej
Kontrwywiad II Rzeczpospolitej. T. 9
Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia I stopnia : kierunek : logistyka E-2022. Cz. 1