New items
Conflicts in Darfur : causes, motives and possible solutions
Hitler's spies : secret agents and the intelligence war in South Africa : 1939-1945
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji
Proces dowodzenia na szczeblu batalionu zmechanizowanego : (skrypt)
Ramy prawne funkcjonowania Private Military and Security Companies w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i praktyce