Nowości
UFO i niewyjaśnione zjawiska Dolnego Śląska
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)
Ruchy separatystyczne
Analiza strategii w wybranych kampaniach wojennych
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji