Nowości
Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe
Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
Eksploatacja, logistyka, badania sprzętu wojskowego - problemy i rozwiązania
Mniejszości, emigranci i uchodźcy : "stare" i "nowe" wyzwania
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia I stopnia : kierunek : logistyka E-2022. Cz. 2