New items
Rosyjski sztylet : działalność wywiadu nielegalnego
Zastosowanie biometrii w zautomatyzowanej kontroli granicznej jako podstawowe narzędzie bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej
Problemy mobilności robotów inżynieryjnych
Weapons of the U.S. Army Rangers
Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego