Nowości
Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych implikacji geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych w rejonie przesmyku suwalskiego
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2022. Cz. 1
Kwestia rosyjska : jak budowano naród i imperium
Coaching zespołowy : praktyczny przewodnik dla liderów, trenerów, konsultantów i nauczycieli
Sekretna wojna. 3 : z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918-1945 (1948)