New items
Przełomowe momenty wojen w świetle faktów i tradycji : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej
Budownictwo wojenne
Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne
Kiedy Bóg odwrócił wzrok
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023