Nowości
Badania teoretyczne i doświadczalne odrzutu, podrzutu i obrotu automatycznej broni strzeleckiej : dyscyplina mechanika : rozprawa doktorska
Podstawy rozpoznania wojskowego
Nowa Zelandia : tam, gdzie Kiwi tańczy hakę
Zjawiska kryzysowe w organizacji : diagnoza i zarządzanie
Bezzałogowe statki powietrzne w bezpieczeństwie ekologicznym Polski na przykładzie województwa lubelskiego