New items
Technologie informacyjne w logistyce
Doskonałe pulic relations : teorie, kontrowersje, debaty
Współczesne samoloty bojowe i śmigłowce Rosji
Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych implikacji geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych w rejonie przesmyku suwalskiego
Zarządzanie bezpieczeństwem personalnym z wykorzystaniem technik samoobrony