New items
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia I stopnia : kierunek : logistyka E-2022. Cz. 1-ANEKS 1
Transhumanizm : w stronę biopolityki ponowoczesnej
Szczegółowy program nauczania języka angielskiego : poziom średniozaawansowany : (SPJ 2222 wg STANAG 6001)
Logistyka : zawiłości dziejów i nowe horyzonty
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy ogólny, grupa osobowa ochrony przeciwpożarowej