Nowości
Wyprawa pod Toropiec : ze studiów nad wojnami moskiewskimi Stefana Batorego
Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie
Przewodnik opracowywania rozprawy doktorskiej w naukach o zarządzaniu
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XIII,
Teoria i praktyka współczesnego maskowania