New items
Negocjacje
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana, specjalność pancerna
Edukacja patriotyczna młodzieży : społeczna świadomość obronna - diagnoza
Program studiów : kierunek studiów : bezpieczeństwo narodowe : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo