New items
Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni
Zarządzanie jakością
Czarny koń : energetyka jądrowa a zmiany klimatyczne
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2021. Cz. 1-ANEKS 1
Propaganda : od dezinformacji i wpływu do operacji i wojny informacyjnej