New items
Książę : cel uswięca środki : ponadczasowe dzieło traktujące o władzy, strategii i podstępie
Dylematy taktyki
Liderzy jedzą na końcu : dlaczego niektóre zespoły potrafią świetnie współpracować, a inne nie
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia I stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
International humanitarian law