New items
Ramy prawne funkcjonowania Private Military and Security Companies w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i praktyce
Wyzwania i zagrożenia we współczesnym świecie
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 E-2021. Cz. 2
Żołnierze kosmosu
Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 2