New items
Współczesny wywiad HUMINT : mało mówić, dużo słuchać, widzieć wszystko
Grammar & Vocabulary : booster : student's book. B2
101. [Sto jeden] słynnych czołgów : legendarne czołgi od I wojny światowej do dzisiaj
Kradzież
Wtórna traumatyzacja wśród funkcjonariuszy policji : konsekwencje i uwarunkowania