Nowości
Analiza strategii w wybranych kampaniach wojennych
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2022. Cz. 2
Przywództwo w administracji publicznej : perspektywa zarządzania kryzysowego
Sekretna wojna. 3 : z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918-1945 (1948)
Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie