New items
Modelowanie bezpieczeństwa inteligentnych systemów transportowych
Budowanie zaangażowania w zespołach : jak motywować ludzi do efektywniejszej pracy
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Prawidła moralne dla Szkoły Rycerskiéy
Szef polski : studia przypadku o roli kierownika w organizacjach