Nowości
Samotność strategiczna Polski
Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski : instytucje - dowództwa - sztaby
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Publiczne zarządzanie kryzysowe : budowa repozytorium metod i technik
Selekcja i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Australii