Nowości
Wariant załadowczy zasobnika towarowego systemowego A-22S WZ CDS A-22S : wariant podstawowy do zrzutu systemem grawitacyjnym, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania ze spadachronem G-12E
Rodowód walki radioelektronicznej w Wojsku Polskim
Alfabet bezpieczeństwa : suplement do trylogii bezpieczeństwa
Vademecum użytkowania oprogramowania HMS C3IS Jaśmin zautomatyzowanego systemu zarządzania walką poziomu operacyjnego/taktycznego w wersji klienckiej : poziom podstawowy
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)