New items
Uczenie maszynowe : elementy matematyki w analizie danych
Przedsiębiorczość strategiczna jako koncepcja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Wyrobisko
Budowanie zielonego kapitału intelektualnego w organizacjach
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : logistyka : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 E-2023. Cz. 1