New items
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Program studiów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Liderzy jedzą na końcu : dlaczego niektóre zespoły potrafią świetnie współpracować, a inne nie