New items
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3(B)
Kabalista
Zarządzanie zasobami ludzkimi wrażliwe na różnorodność
Doskonałe pulic relations : teorie, kontrowersje, debaty
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) dla podoficerów zawodowych z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana