Nowości
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1
Postrach
Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi wrażliwe na różnorodność
Nowa psychologia zarządzania : jak błyskawicznie zmotywować tych, którym chce się najmniej