New items
Problemy mobilności robotów inżynieryjnych
101. [Sto jeden] słynnych czołgów : legendarne czołgi od I wojny światowej do dzisiaj
Bitcoin : ilustrowany przewodnik
Ekstremalne przywództwo : elitarne taktyki Navy Seals w zarządzaniu
Logistyka : zawiłości dziejów i nowe horyzonty