New items
Wywiad w wojnach hybrydowych
Siły ekspedycyjne w konfliktach zbrojnych
Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych implikacji geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych w rejonie przesmyku suwalskiego
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie : sprawność działania w zarządzaniu kryzysowym
Statystyka dla bystrzaków