Nowości
Program kursu przygotowania oficerów przeznaczonych do terytorialnej służby wojskowej (TSW) : grupa osobowa : lekka piechota
Sekretna wojna. 3 : z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918-1945 (1948)
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie : sprawność działania w bezpieczeństwie narodowym
Podręcznik żołnierza
Materiały wybuchowe w środowisku