New items
No cover
Zmora
The Oxford handbook of international law in armed conflict
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania