Nowości
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia II stopnia : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2023. Cz. 2
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie : sprawność działania w zarządzaniu kryzysowym
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji
Program kursu przygotowania oficerów przeznaczonych do terytorialnej służby wojskowej (TSW) : grupa osobowa : lekka piechota
Wywiad w wojnach hybrydowych