New items
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) dla podoficerów zawodowych z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
Transport, spedycja, logistyka : teoria, przykłady, zadania i rozwiązania : podręcznik dla studentów kierunku logistyka
Opus solidarietatis pax = pokój owocem solidarności
Myśli nowoczesnego Polaka
Pokot