New items
Współczesny człowiek wobec wyzwań : szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni : aspekty społeczne - techniczne - prawne
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : logistyka E-2023. Cz. 2
Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej : prognozowanie, projektowanie, edukacja
Kasyno Klimatyczne : ryzyko, niepewność i ekonomia globalnego ocieplenia
Historia kuchni polowej : na kulinarnym zapleczu armii świata od starożytności do współczesności