New items
Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny
System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych. [T. 1]
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 E-2020. Cz. 3
Wojna, społeczeństwo i kultura : cywilizacyjne konteksty wojen na przestrzeni dziejów
Wikingowie : najeźdźcy z Północy