Nowości
Granice przywództwa : rezultaty, relacje i absurdalnie duża władza
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
Wojna. Siły Zbrojne. Państwo : rozważania polemologiczne
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji : zagrożenia zdrowotne