Nowości
Opus solidarietatis pax = pokój owocem solidarności
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Niemieckie Wojska Specjalne
105. [Sto piąty] Kresowy Szpital Wojskowy jako gwarant bezpieczeństwa żołnierzy w systemie służby zdrowia