Nowości
Wieloosiowe pojazdy wojskowe Jelcz 8x8 i 10x10
Granice wytrzymałości : w poszukiwaniu barier ludzkiego organizmu
Standardy i dobre praktyki służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania i utrzymania ciągłości działania infrastruktury krytycznej
Przedsiębiorczość strategiczna jako koncepcja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Pokolenie Y na współczesnym rynku pracy : psychospołeczne uwarunkowania startu zawodowego