Nowości
Wariant załadowczy zasobnika towarowego systemowego A-22S WZ CDS A-22S : wariant podstawowy do zrzutu systemem grawitacyjnym, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania ze spadachronem G-12E
Historia jazdy polskiej
Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne i kulturowe w Europie Zachodniej = The contemporary political and cultural regionalisms and separatisms in Western Europe
Vademecum użytkowania oprogramowania HMS C3IS Jaśmin zautomatyzowanego systemu zarządzania walką poziomu operacyjnego/taktycznego w wersji klienckiej : poziom podstawowy
Zarządzanie bezpieczeństwem personalnym z wykorzystaniem technik samoobrony