Nowości
Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski : instytucje - dowództwa - sztaby
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji : zagrożenia zdrowotne
Bezpieczeństwo ekonomiczne : wybrane aspekty
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2022. Cz. 1