New items
Ekstremalne przywództwo : elitarne taktyki Navy Seals w zarządzaniu
Odnawialne źródła energii w logistyce
Dziś idę walczyć, mamo... : najmłodsi w walce o wolną Polskę 1863-1989
Wagnerowiec : spowiedź byłego dowódcy tajnej armii Putina
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023