New items
E-learning : projektowanie, realizowanie i ocena
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej
Konflikt bliskowschodni 1945-1982 : broń - ludzie - epizody
Zarządzanie projektami dla bystrzaków