New items
Pierwsza pomoc przedmedyczna : outdoor, survival, wojna
Szybkość zaufania
Zarządzanie wiedzą w systemie obronnym państwa
Instrukcja przygotowania i prowadzenia ćwiczeń z dowództwami i wojskami w Siłach Zbrojnych RP : DU-7.1.1(B)
Zasady prowadzenia konfliktów zbrojnych na morzu