New items
Praktyka employer brandingu : rozmowy z menedżerami
Odpowiedzialność dyscyplinarna w uczelniach wyższych : komentarz do art. 275-322 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Wytępić całe to bydło : historia kolonialnego terroru i ludobójstwa
Psychophysical directed preparation of a military pilot for flights
Postawy pokolenia Z wobec obywatelskości