Nowości
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych = Multimedia presentations in scientific speeches
Bezpieczeństwo systemów informatycznych : zasady i praktyka. T. 2
Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych : metodyka, przykłady
Wojna : krótka historia
Odrzania : podróż po ziemiach odzyskanych