New items
International humanitarian law
Państwo
Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych
Organizacja i funkcjonowanie szkolenia na odległość w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.7
Przepisy o pływaniu i postoju jednostek pływających Marynarki Wojennej: DTU-3.1.1.21 (A)