Nowości
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Polski
Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne oraz kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2022. Cz. 2
Kontrwywiad II Rzeczpospolitej. T. 9
Teoria operacji specjalnych