New items
The power of habit : why we do what we do in life and business
Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności : wyzwania i implikacje
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2022. Cz. 1
Kultura budowania relacji służbowych czyli etykieta biznesu w praktyce
Wiedźmy z Dechowic : opowieść o plagach, czarołowczych i sabatach