New items
Rozwój, eksploatacja i modernizacja sprzętu wojskowego - problemy i rozwiązania
Efektywne zarządzanie konfliktem i stresem zawodowym w organizacji
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Airborne rangers
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2023. Cz. 3