New items
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Zakres wiedzy i umiejętności personelu EOD : DTU-3.18.1.10 (C)
Życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939 - 1947
Koordynacja działań powietrzno - morskich w operacji połączonej : DD-3.3.3(B)
Zarządzanie motywacją pracowników