New items
Ograniczone przywództwo : studium empiryczne
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku
Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania
Ruch Azowski : ideologia, działalność i walka ukraińskich nacjonalistów
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023