Nowości
Współczesny wywiad HUMINT : mało mówić, dużo słuchać, widzieć wszystko
Kwestia rosyjska : jak budowano naród i imperium
Ukierunkowane psychofizyczne przygotowanie pilota wojskowego do lotów
Medycyna i ratownictwo głuszy
Regiony świata : geografia i geopolityka