Nowości
Samotność strategiczna Polski
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia
Bezpieczeństwo ekonomiczne : wybrane aspekty
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia I stopnia : kierunek : logistyka E-2022. Cz. 2